Deltag i kampagnen - Bestil dine sokker nu

Fakta

Antal
Tæt på to danskere hver dag, tager deres liv, 426 mænd og 142 kvinder i 2016. Mindst 16 danskere gør et aktivt forsøg. Og flere hundrede har hverdag tanken eller et konkret ønske om at dø. Antallet af selvmord er i mange år faldet, men de seneste år er udviklingen stagneret. Siden 2010 har antallet af selvmord ligget relativt stabilt på ca. 600 personer om året.

Hvem begår selvmord – eller forsøger på det?
Der er kortlagt flere risikofaktorer for at en person tager livet af sig selv. Personer med en psykisk sygdom (herunder misbrug) har en stærkt øget risiko sammenlignet med personer uden psykisk sygdom. Risikoen er op mod 12 gange større for kvinder og 7,5 gange større for mænd. Ligeledes har mænd og kvinder med lav uddannelse og lav indtægt ca. dobbelt så stor risiko for at tage livet af sig selv som personer med høj uddannelse og høj indtægt.

Risiko
Risikoen for, at patienter med psykisk sygdom tager livet af sig selv er især øget i årene efter deres første indlæggelse eller kontakt med det psykiatriske system. Blandt mænd med diagnosen bipolar lidelse, depression eller skizofreni tog ca. 7% livet af sig selv efter deres første kontakt med psykiatrien. Blandt kvinder var tallet ca. 4%. Det er ca. 10 gange større risiko for selvmord end blandt personer uden en psykiatrisk diagnose. Især blandt personer med samtidigt misbrug eller som tidligere havde udført selvskade var tallene markant højere, helt op til 17% blandt mænd med bipolar sygdom og selvskadende adfærd.

Kilde Psykiatrifonden

Cases

Læs en række cases på DepressionsForeningens hjemmeside. Se listen herunder:

Mikaela og selvmordsplanen
Jeg håber ofte, jeg får en dødelig sygdom eller et pludselig hjertestop, så jeg ikke skal skamme mig over at dø
Jeg fik lyst til at opgive alt og følte ikke, jeg var god nok
Min smerte var meget større, end den smerte min mor ville føle, hvis jeg var død
Hvis jeg gjorde alvor af mine selvmordstanker, skulle jeg ikke kæmpe mere
Der er noget, der overtager min hjerne og beordrer mig til at dø
Alt det smukke i livet druknede i det onde
Tvangstanken kørte på repeat i mit hoved: Jeg er nødt til at tage livet af mig